De waarde van een Microdosing Gemeenschap

Wat heeft een wereld die gewijd is aan het verkennen van de diepten van het bewustzijn en de wonderen van het universum te bieden? Vrede, stabiliteit en geluk!

Er zijn maar weinig dingen in het moderne leven die gemoedsrust kunnen brengen, een kans om te ademen, te ontspannen, en één te zijn met jezelf, in staat om je innerlijke dimensies om te zetten in uiterlijke expressies van individualiteit en uniciteit.

We hebben onze dagen overladen met zinloze bezigheden die een minimale positieve invloed hebben op het leven van anderen. Temidden van de razende bedrijfscultuur zijn we begonnen de dingen die ons het dierbaarst zijn in het leven, zoals vrijheid, vrijheid, vertrouwen, eerlijkheid en kennis van onszelf, te devalueren.

We beweren niet dat psychedelica en dissociatieve middelen je kunnen helpen om ongekend succes in het leven te bereiken. Maar we zeggen wel met vertrouwen dat de wegen die deze psychedelica bieden voor zelfonderzoek en realisatie je dichter bij jezelf en het universum kunnen brengen!

Microdoseren heeft snel een vaste plaats veroverd in vele culturen wereldwijd, hoewel deze praktijk verre van hedendaags is.

In dit artikel bespreken we de basisprincipes van microdosing en hoe een gemeenschap die microdosing en het gebruik van psychedelica beloont en accepteert, kan leiden tot een betere kwaliteit van leven voor iedereen overal!

Wat is microdoseren?

Microdoseren is het regelmatig consumeren van psychedelische stoffen in kleine hoeveelheden. Dit betekent dat in plaats van het nemen van een grotere hoeveelheid van een psychedelicum in één keer om significante ervaringen te produceren, men minuscule porties van de stoffen kan nemen met regelmatige tussenpozen om te genieten van de heilzame effecten van de psychedelica zonder een hallucinerende of dissociatieve ervaring te veroorzaken.

Veel psychedelische stoffen zijn ongelooflijk heilzaam voor de geest en de gezondheid. De weinige bijwerkingen van psychedelica hebben mensen die zich niet prettig voelen bij hallucinerende of dissociatieve ervaringen, ontmoedigd om ze te gebruiken.

Microdoseren biedt deze mensen een mogelijkheid om de voordelen van psychedelica te ontdekken zonder de meer significante dissociatieve effecten van de stoffen te ervaren.

In plaats daarvan kan men door microdosering de geestelijke en lichamelijke gezondheid aanzienlijk verbeteren, omdat de meeste psychedelica een positieve wisselwerking hebben met het endocriene systeem, zelfs in minuscule hoeveelheden.

Microdosing enthousiastelingen melden verhoogde concentratie, betere creatieve expressie, verbetering van het geheugen en cognitie, en het vermogen om hun geest leeg te maken en zich uitsluitend te concentreren op specifieke taken.

Al deze aspecten maken het microdoseren van psychedelica een positieve en lonende praktijk die wereldwijd aan populariteit wint.

Curious newcomers

Het koesteren van een Microdosing Gemeenschap

Het is menselijk om goedkeuring bij anderen te zoeken en troost te vinden in het naleven van sociale normen. Wij zijn als beschaving gegroeid door het ondersteunen van idealen van sociale etiquette en moraal die moeten worden gehandhaafd en overeengekomen door actieve leden van de samenleving. 

Individuen die zich afzetten tegen deze sociale normen worden vaak beschouwd als “outcasts” of “rebellen“, wat een ongelooflijk negatieve connotatie is en zeer schadelijk voor de creatieve evolutie van de samenleving.

Door het doven van de vlam van nieuwsgierigheid en verkenning en het eisen van naleving van alle leden van de samenleving, is de wereld van vandaag geëvolueerd in een saaie en onderworpen gemeenschap die bang is om de wereld, relaties en zichzelf te verkennen uit angst voor tegenreacties en kritiek vanuit de gemeenschap.

Met de opkomst van microdosering is er een verandering in houding nodig om mensen in staat te stellen naar de volgende fase van hun sociale reis te gaan.

Zoals we in de inleidende paragraaf hebben vermeld, kan een wereld die verenigd is in een doel en collectief gericht is op het verkennen van de grenzen van het bewustzijn, sociale relaties en de wonderen van de wereld, een verzorgende en ondersteunende omgeving creëren die zelfexpressie en ontdekking sterk aanmoedigt en beloont.

Om deze reden vinden wij het ongelooflijk noodzakelijk om een positieve microdosing gemeenschap over de hele wereld op te bouwen, zodat we de vruchten van onze nieuwsgierigheid kunnen delen en anderen en onszelf meer diepgaande ervaringskennis kunnen bijbrengen.

Value

De waarde en voordelen van een microdoseringsgemeenschap

Wij, als samenleving, bestendigen, en waarderen gedeelde ervaringen. Zoals Christopher McCandless schreef,

Geluk is alleen echt als het gedeeld wordt.

Dit buitengewone citaat kan aanzetten tot een herbezinning op de waarde van gedeelde ervaringen en hoe een gemeenschap verenigd in haar liefde en steun voor een bepaalde praktijk relaties en interacties over de participatiepool heen harmonieus en aanmoedigend kan harmoniseren.

Als we de theorie van gedeelde ervaringen toepassen op het microdoseren van psychedelica, kunnen we stellen dat een gemeenschap die het microdoseren als een collectief omarmt, samen een transcendentale verheffing van moraal, moreel, inzicht, spiritualiteit, expressie, creativiteit, realisatie, ontdekking en verkenning kan ervaren, die onmogelijk op een andere manier tot stand te brengen is.

Een gemeenschap die de heilige rechten van zelfrealisatie en exploratie beschermt en aanmoedigt, kan profiteren van een aanzienlijk grotere koestering van relaties en veel diepgaandere overeenstemming dan een gemeenschap die erop uit is degenen die in een andere richting lijken te gaan, antagonistisch te straffen.

Conclusie

Dit artikel is niet bedoeld om een revolutie in het menselijk denken te ontketenen. Het is bedoeld om aan het licht te brengen dat een microdosing gemeenschap de wereld veel meer te bieden heeft dan wordt verwacht.

Gecombineerd met de gunstige mentale en gezondheidseffecten van de beoefening van microdosing, zal een sociaal begrip en aanmoediging niet alleen leiden tot een veel meer accepterende benadering van psychedelica, maar ook tot een gemakkelijkere toegang tot deze wonderbaarlijke stoffen die de natuur ons ten goede heeft geboden.

De wereld is vol wonderen, en we moeten alleen onze geest en ons hart openstellen voor nieuwe ervaringen om een kans te krijgen de grootsheid van de menselijke ervaring ten volle te waarderen!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit

More interesting articles to read

Genieën die psychedelica gebruiken

Slimme mensen houden van drugs… Het is letterlijk wetenschap! Na meer dan 40 jaar onderzoek was een team van Britse wetenschappers verrast om te horen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *