10 Stappen die jij kan nemen om onze planeet te redden

Het is niet langer nieuws dat opwarming van de aarde, klimaatverandering, vervuiling en stijgende zeespiegels bedreigingen voor onze huizen zijn. Juist daarom is het van cruciaal belang om bewuste maatregelen te nemen om het ononderbroken bestaan van ons thuis te garanderen.

Als we ‘thuis’ zeggen, bedoelen we niet het daadwerkelijke gebouw waarin je woont, waar een ‘huis in erfrechtelijk geschil’ kan ontstaan nadat je weg bent. We bedoelen onze natuurlijke habitat, Moeder Aarde. De waarheid is dat we niet allemaal dokter of wetenschapper kunnen zijn. We kunnen meer doen dan alleen patiëntenzorg en vaccins tegen virusuitbraken.

Toch kunnen we op de één of andere manier bijdragen om deze planeet veilig te houden. Als je pro-natuur en pro-aarde bent, lees dan deze 10 stappen die jij kunt nemen om de planeet te redden. Het goede nieuws is dat deze stappen eenvoudige alledaagse handelingen zijn die een heel eind kunnen gaan, vooral als er veel individuele handen dit verrichten.

10 Manieren om de Planeet Te Redden

1. Bespaar Meer Water

Eén van de manieren om de planeet te redden, is door meer bewust te zijn van jouw watergebruik. Misschien vraag jij je af wat de noodzaak is om iets te behouden dat een overvloedig deel van onze zee is. Naar schatting is ongeveer 1% van het water op onze planeet vers en beschikbaar voor consumptie. Zeewater is misschien overvloedig, maar staat niet op die lijst met zoet water.

Als je water verspilt, verspil je in wezen schaarse middelen. Je bedreigt ook het bestaan van andere organismen die afhankelijk zijn van zoet water. Begin vandaag nog met een bewuste poging om water en de beschikbaarheid daarvan te besparen. Door rekening te houden met jouw waterverbruik, help je bij het onderhoud van het aquatisch milieu en verminder jij de vervuiling!

2. Wandel Meer en Wees Bewust van Jouw Autogebruik

Eén van de effecten van broeikasgassen op de aarde is het vasthouden van meer warmte in de atmosfeer, waardoor de aarde meer opwarmt. Het vermindert ook activiteiten die leiden tot de productie van deze gassen als een manier om de planeet te helpen.

Eén van de grootste bronnen van broeikasgasemissies is transport. Daarom doe je meer goed door te kiezen voor alternatieve vervoermiddelen. Dit omvat fietsen, wandelen, enz. Bovendien kan het bijhouden van het onderhoud van jouw auto ook helpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen als autorijden de enige optie is. Kleine veranderingen gaan een heel eind en het is belangrijk om gewoon te doen wat je kan.

3. Reduceer, Herbruik en Recycle

Reduceren, her(ge)bruiken en recyclen zijn drie eenvoudige stappen die je kan doen om onze planeet te helpen redden. Je kan beginnen met het verminderen van aankopen in plastic materialen. Dit veroorzaakt vervuiling van land en oceanen en leidt tot de jaarlijkse dood van miljoenen waterdieren. Het veroorzaakt ook chemicaliën in het water die moeilijk te verwijderen zijn en waarvoor zwaar gefinancierde projecten nodig zijn.

En waarom zou je alles weggooien als je kunt recyclen wat je kunt en manieren bedenken om een deel van jouw afval te hergebruiken? Dit vermindert niet alleen de vervuiling, maar ook de kosten van afvalbeheer. Ten slotte doe je er goed aan om te recyclen door te kiezen voor producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Op deze manier ondersteun je bedrijven die prioriteit geven aan het redden van de aarde boven winst maken.

4. Heb Jij Composteren Geprobeerd?

Composteren helpt organische materialen af te breken, waardoor ze terug in de grond terechtkomen in plaats van de overgebleven voedingsstoffen van jouw restjes te verspillen. Goede compost bevat meestal voedingsstoffen voor planten en essentiële micro-organismen. Je verrijkt dus de bodem en bevordert ecologische biodiversiteit en ecologische duurzaamheid.

Heb je meer redenen nodig om te beginnen met composteren? Je vermindert ook de vervuiling van het land! Dit komt doordat een deel van jouw afval is gebruikt om andere soorten en gewassen te laten gedijen.

5. Stap Over Naar LED

Fluorescerende lampen zijn niet allemaal slecht. Een lichtgevende diode (LED) is echter een betere optie. Dit is niet alleen voor de energiebesparing maar ook voor het milieu. Dit komt doordat ze minder energie gebruiken en licht uitstralen binnen een smalle golflengteband. Ze genereren ook minder warmte en zullen uiteindelijk het broeikaseffect verminderen. Als je nog niet op LED bent overgeschakeld, is dit misschien het moment om jouw conventionele lampen te vervangen.

6. Eet Duurzaam Voedsel

Klopt, de mensheid heeft voedsel nodig om te overleven. Daarom is er behoefte aan grootschalige voedselproductie om aan de vraag te voldoen. Bij de grootschalige productie van voedsel wordt echter een aanzienlijke hoeveelheid broeikasgas (dat schadelijk is voor de planeet) geproduceerd. Dat gezegd hebbende, zal het een heel stuk helpen om voedsel van jouw lokale boeren te kiezen en minder gangbaar voedsel te zoeken.

7. Plant Een Boom

Je weet waarschijnlijk inmiddels dat bomen kooldioxide (CO2), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxide (NO) opnemen. Dit zijn allemaal broeikasgassen die de temperatuur van de aardatmosfeer verhogen. Het lijdt geen twijfel dat bomen belangrijk zijn voor de duurzaamheid van de aarde. Daarom heeft de Britse regering voorgesteld om meer dan 10 miljoen bomen in Engeland te planten. Gebruik dat gerust als inspiratie en plant zelf een boom of twee! Er kan grote verandering optreden bij een enkel zaadje.

8. Probeer Plastic Verpakte Producten Te Minderen

Veel producten worden vaak verpakt in plastic materialen, één van de belangrijkste oorzaken van land- en waterverontreiniging. Bijna acht miljoen ton niet-gerecycled plastic vindt zijn weg naar de oceaan, waardoor miljoenen levens onder water worden gedood. Dit betekent dat water een zware behandeling nodig heeft om de kwaliteit voor veilige consumptie te verhogen. Bedenk dat als onze zeeën sterven, wij ook sterven.

Je kunt stappen ondernemen om de aarde en haar wezens te helpen redden door te kiezen voor producten met gerecyclede materialen. Meer nog, jij kan bewustwording creëren voor de gevaren van plastic afval door het woord te verspreiden en jouw bewustzijn in de praktijk te brengen!

9. Wees Geïnformeerd Over Potentiële Bedreigingen Voor de Planeet

Laten we eerlijk zijn, jij kan geen positieve wijzigingen teweegbrengen of iemand anders informeren over wat ze kunnen doen als jij er zelf geen flauw benul van hebt. Hoe meer je weet, hoe beter je bent toegerust om anderen op te leiden.

Probeer altijd op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over klimaatverandering en de steeds groter wordende lijst van dingen die de aarde beïnvloeden. Onderzoek, onderzoek, onderzoek! Autodidactisch zijn is jouw superkracht wanneer je stappen onderneemt om de planeet te helpen!

10. Laat Je Stem Horen

Dankzij technologie en vooruitgang in de wetenschap worden jongere generaties wakker met de waarschuwingssignalen die Moeder Aarde ons al heel lang probeert te vertellen. Het is een moeilijke pil om te slikken, maar feit is dat we de planeet vernietigen en klimaatverandering veroorzaken. Om ervoor te zorgen dat we niet de laatste generatie zijn, is het essentieel om anderen te sensibiliseren. Dit zal een stuk helpen om meer van hen bewust te maken van alledaagse acties die ze kunnen ondernemen om de planeet te helpen redden.

Social-mediaplatforms zoals Facebook, Twitter en Instagram zijn een uitstekende manier om veel mensen tegelijk te bereiken. Raad eens? Het hoeft niet te gaan om het bereiken van personen met autoriteit. Je kunt gewone mensen sensibiliseren, zoals vrienden, familie, collega’s. Op deze manier kunnen ze positieve keuzes maken die de wereld zullen helpen. Verandering begint van binnenuit!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit

More interesting articles to read

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *